Projekce Šternberk

ZPRACOVÁNÍ DOTACÍ, PRŮKAZŮ A PROJEKTŮ RODINNÝCH DOMŮ

Zásady ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Ing. Jakub Jindrák, DiS. se sídlem Domašov u Šternberka 106, 785 01 Šternberk 1, IČ: 75368013, zapsaný v živnostenském rejstříku (dále jen „Správce“), je správcem osobních údajů jeho zákazníků či potenciálních zákazníků. Kontaktní e-mail Správce je jindrak@projekce-sternberk.cz, telefon: +420 777 944 267.

Správce ve smyslu zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), a ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, zpracovává zejména tyto osobní údaje každého zákazníka či potenciálního zákazníka (dále jen „Zákazník“):

 • jméno a příjmení,
 • e-mail,
 • telefon,
 • údaje o společnosti či fyzické osobě (zejména fakturační adresa, korespondenční adresa, IČ, DIČ, číslo bankovního účtu apod.).

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce zpracovává osobní údaje, které mu Zákazník poskytl/a (telefonicky, e-mailem, poptávkovým formulářem na webu, osobně), nebo které Správce získal na základě plnění objednávky Zákazníkem. Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje Zákazníka a údaje nezbytné pro plnění smlouvy či pro opatření před přijetím smlouvy.

Správce na svém webu www.projekce-sternberk.cz rovněž používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Více o cookies, a jakým způsobem je Správce využívá, se lze dočíst zde (https://projekce-sternberk.cz/cookies).

II. Zákonné důvody a účely zpracování osobních údajů

Výše uvedené údaje Správce zpracovává za těmito účely:

a) Pro účely plnění smlouvy či pro opatření před přijetím smlouvy (realizace služeb dle objednávky Zákazníka).

Při objednávce nebo poptávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro další vzájemnou komunikaci a úspěšné vyřízení objednávky a poskytování služeb, proto je poskytnutí osobních údajů nutným předpokladem pro případné uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit. Osobní údaje Zákazníka slouží Správci především jako:

 • komunikační prostředek (e-mail, telefon),
 • podklad k fakturaci služeb,
 • podklad pro sestavení smlouvy,
 • a pro podobné účely.

Tyto údaje jsou Správcem zpracovány po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Zákazníkem a Správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

b) Zpracování údajů z důvodu plnění zákonných povinností (plnění daňových povinností, pro naplnění povinnosti součinnosti se státními orgány apod.). Tyto údaje jsou zpracovány po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu.

Pro jiné účely tyto údaje Správce nevyužívá. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování.

III. Příjemci osobních údajů

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem. Osobní údaje pro Správce mohou zpracovávat případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, IT služeb a subdodavatelé. Může se jednat například o subjekty zajišťující služby provozování webhostingu, případně o subdodavatele Správce, pokud daná zakázka tyto služby vyžaduje.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

IV. Práva Zákazníka

Podle zákona o ochraně osobních údajů má každý Zákazník právo:

 • požadovat po Správci informaci, jaké jeho osobní údaje zpracovává,
 • požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat po správci aktualizaci nebo úpravu osobních údajů,
 • požadovat po správci vymazání těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V. Zabezpečení osobních údajů

Správce přijal vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.

Nové reference

15. 10. 2018

Ode dneška dostanete dotaci i na zateplení svépomocí

Všem zájemcům o dotaci z programu Nová zelená úsporám připomínáme, že revoluční novinky jsou tady. Program je nyní ještě dostupnější a jednodušší. Počínaje dnešním dnem mohou majitelé a stavitelé rodinných domů získat dotaci také na úsporné rekonstrukce domů provedené svépomocí. Mezi způsobilé výdaje bude možné zahrnout faktury za materiál, výpůjčku nářadí … číst celé

18. 09. 2018

Nová zelená úsporám nabídne dotace na zateplení svépomocí, výměnu kamen i kompletní vyřízení přes internet

Doslova revoluční nabídku přichystalo Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR majitelům a stavitelům rodinných domů. Od 15. října mohou získat dotace z programu Nová zelená úsporám také na úsporné rekonstrukce domů realizované svépomocí, venkovní stínicí techniku, stavbu domu v nízkoenergetickém standardu nebo výměnu starých kamen bez … číst celé

23. 06. 2018

Nová kalkulačka NZÚ spočítá nejen dotaci, ale i úspory, návratnost či náklady na provoz

Nejenže spočítá, zda budova při plánovaných rekonstrukcích dosáhne na dotaci a jaká bude její výše, ale i kolik vás budou úsporná opatření stát. Nová dotační kalkulačka také ukáže, kolik ušetříte na provozu a jaká je odhadovaná doba návratnosti s dotací a bez dotace. Kromě toho poskytne odhad návrhové tepelné ztráty, abyste mohli zvolit … číst celé

Projekce Šternberk

ČSA 16/24 (kancelář 201), 785 01 Šternberk
jindrak@projekce-sternberk.cz
+420 777 944 267

Facebook – Šternberská projekční kancelář